Chính sách an toàn lao động

 

HSE (ATLD - VSMT) là một trong các tiêu chuẩn đặc biệt trong văn hóa của KHANG NHẬT được áp dụng cho tất cả các dự án tham gia. Tất cả lảnh đạo, giám sát và nhân viên đều thấu hiểu và tuân thủ một cách nghiêm ngặt các chính sách HSE theo các quy định hiện hành

" AN TOÀN LAO ĐỘNG LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU "

“SAFETY IS A TOP PRIORITY ” là một trong những mục tiêu đầu tiên mà KHANG NHẬT hướng đến, chúng tôi không chỉ quan tâm đến khách hàng mà luôn quan tâm từng người công nhân lao động, đảm bảo họ luôn trong môi trường làm việc an toàn. Chúng tôi quan tâm đến họ hơn cả họ quan tâm chính mình. Tiêu chuẩn áp dụng của chúng tôi luôn đạt trên mức yêu cầu của các quy định hiện hành

go top