Contact Infomation

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Khang Nhật

address liên hệ

Headquarters : 37 Nguyen Van Giap Str, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, DaNang City

Representative office : 37 Nguyen Van Giap Str, Hoa Xuan Ward, Cam Le District, DaNang City

phone liên hệ

Hotline: (+84) 97 857 2727

mail liên hệ

Email: khangnhat.co@gmail.com - info@khangnhat.com

go top