Shophouse An Cựu City - Giai đoạn 2 

Tên dự án: Shophouse An Cựu City - Giai đoạn 2 

Địa điểm: Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đầu tư / Nhà thầu chính:  IMG / Cường Lộc Thịnh

Diện tích xây dựng: 10.500 m2, Block 2.1 và Block 5,1 phân khu 96 căn Shophouse 

Thời gian thực hiện: Năm 2022 / 2023

Mô tả công việc: Thi công phần Kết cấu móng dầm sàn bê tông và công tác hoàn thiện mặt ngoài

go top