NHÀ MÁY NIWA FOUNDRY VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2

Tên dự án: NHÀ MÁY NIWA FOUNDRY VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2

Địa điểm: Lô A14, Đường Trung Tâm, Khu công nghệ cao - TP Đà Nẵng

Chủ đầu tư / Nhà thầu chính: Niwa / Obayashi Việt Nam

Diện tích xây dựng: 2.500 m2

Thời gian thực hiện: Năm 2021 / 2022

Mô tả công việc: Thi công phần Kết cấu móng dầm sàn bê tông, công tác hoàn thiện, cơ sở hạ tầng và cơ khí kim loại

go top