Thực trạng triển khai dự án công nghiệp Việt Nam: Thuê và mua lại nhà xưởng tiếp tục là xu hướng với quy mô ngày càng lớn

05/06/2021

Nguồn:  Tháng Sáu 17, 2021 # HOUSELINK Market Insight

Tình hình kinh tế xã hội nổi bật quý 1/2021

Hàng loạt dự án phát triển khu công nghiệp và cụm công nghiệp được đề xuất và được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 1/2021. Bùng nổ trong phát triển hạ tầng công nghiệp cho thấy tiềm năng thu hút đầu tư sản xuất của Việt Nam nói chung, và tiềm năng phát triển hoạt động xây dựng công nghiệp nói riêng trong thời gian tới.

Kho vận tiếp tục là lĩnh vực nhận được nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt là nguồn vốn FDI trong quý I/2021 – khẳng định xu hướng phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới.

Hàng loạt nhà đầu tư lĩnh vực pin mặt trời đang tiến hành dịch chuyển sản xuất quy mô lớn sang Việt Nam.

Giá thép nguyên liệu tăng mạnh từ cuối tháng 03/2021, với mức tăng xấp xỉ 30 – 40% so với cuối quý 4/2021; và được dự báo có thể tăng đến hết quý 3/2021. Điều này gây áp lực lớn cho hàng loạt nhà thầu xây dựng, do thép là một trong những nguyên liệu đầu vào chính cho hoạt động xây lắp.

Thuê và mua lại nhà xưởng tiếp tục là xu hướng với quy mô càng lớn

Mặc dù trong quý 1/2021 tỷ lệ số lượng dự án thực hiện thuê nhà xưởng để sản xuất tương đương quý 4/2021, tuy nhiên giá trị đăng ký đầu tư những dự án này tăng mạnh khi so sánh tương quan với tổng mức đầu tư dự án công nghiệp đăng ký mới trong quý .

 
Mỗi khu vực lại có ưu tiên phát triển trong tương lai khác nhau

 

 


 

Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp  với hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) trên nền tảng HOUSELINK; chúng tôi thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo những dự án đang triển khai hoạt động xây dựng trong quý 1/2021; cũng như những dự án đang thực hiện các bước chuẩn bị (chuẩn bị dự án, thiết kế, chọn thầu) để chuẩn bị tiến hành thi công xây dựng trong năm 2021.

 

 

 

go top